Regeerakkoord 2021: Wat betekent dit voor woningkopers en woningeigenaren?

27 december 2021 | In het regeerakkoord maakt het kabinet de plannen voor de komende kabinetsperiode bekend. In deze blog hebben we de belangrijkste wijzigingen voor woningeigenaren en woningkopers op een rijtje gezet.

Overdrachtsbelasting

Het kabinet wil het tarief van de overdrachtsbelasting verhogen voor particuliere beleggers of rechtspersonen die een woning kopen zonder dat zij deze als hoofdverblijf gebruiken. Vanaf 1 januari 2023 is dat tarief 9% in plaats van 8%. Dit hogere tarief geldt ook voor niet-woningen.

DUO studieschuld

Heb je als een starter een studielening? Dan is de actuele hoogte van de studielening het uitgangspunt voor het bepalen van de maximale leencapaciteit voor een hypotheek en dus niet langer de oorspronkelijke hoogte van de studielening.

Aantal woningen

Het kabinet wil 100.000 woningen bouwen per jaar. Twee derde van deze woningen zijn betaalbare huurwoningen of betaalbare koopwoningen tot aan de kostengrens van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De kostengrens van NHG stijgt van €325.000,- naar €355.000,- in 2022. Leen je ook energiebesparende voorzieningen? Dan is de kostengrens €376.300,- in 2022.

Verhuurderheffing

Het kabinet wil de verhuurderheffing afschaffen vanaf 1 januari 2023. In ruil hiervoor maakt het kabinet prestatieafspraken met woningcorporaties. Woningcorporaties moeten het budget dat hierdoor vrijkomt besteden aan:

  • de bouw van flexwoningen;
  • betaalbare huurwoningen;
  • renovatie van woningen; 
  • verduurzaming van woningen.

Midden huurwoning

Heb je een middeninkomen en een midden huurwoning? Dan moet de huur voor jou betaalbaar blijven. Het kabinet wil een huurprijsbescherming invoeren voor deze huurders. Wil je naar de Huurcommissie stappen? Dan wordt de weg hiernaartoe gemakkelijker.

Starters

Starters krijgen hulp om een woning te kopen. Dit kan bijvoorbeeld door een nieuwe vorm van premie A-woningen.

Nationaal isolatie programma

Het nationaal isolatie programma gaat mensen helpen om hun woning te isoleren. Het programma loopt minimaal tot 2030. Mensen worden actief benaderd vanuit het programma. Personen met de slechtst geïsoleerde woningen worden als eerste benaderd. Heb je een laag inkomen of een middeninkomen? Dan krijgt je extra ondersteuning.

Verduurzaming woningen

Verhuurders met een slecht geïsoleerde huurwoning moeten deze huurwoning beter isoleren. Een verhuurder mag een slecht geïsoleerde huurwoning in de toekomst namelijk niet meer verhuren. VvE’s, woningeigenaren en het mkb krijgen toegang tot het Warmtefonds. Het moet namelijk makkelijker worden om te verduurzamen. 

Verder was het kabinet al van plan om geld beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van woningen van 2022 tot en met 2024. Woningeigenaren kunnen hierdoor een vergoeding aanvragen van €1.000,- tot €2.100,- voor het kopen van een hybride warmtepomp.

Duurzaam warmtenet

Wijken gaan mogelijk over op een duurzaam warmtenet als dit financieel aantrekkelijk is. Woningeigenaren krijgen hiervoor subsidie, waardoor het betaalbaar is om aangesloten te worden op een warmtenet.

Hypotheekrenteaftrek

In het coalitieakkoord zijn geen afspraken gemaakt over een verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Ook zijn er geen afspraken gemaakt over de vraag of de woning in box 1 blijft in de toekomst.

Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling

De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (de ‘jubelton’) vervalt per 1 januari 2024.

Wil je graag meer weten over een van de hierboven genoemde maatregelen uit het nieuwe regeerakkoord? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Je bent van harte welkom om een kop koffie te komen doen op ons bezoek kantoor in Delft.

 

Shariff Roling 

Erkend Financieel Adviseur